Beställning av broschyren


Du kan sända motsvarande information också via e-mail till adressen [email protected].

Personuppgifter:

Namn......... 

Adress....... 

Postnummer/ort 

Land .........

Telefon....... Telefon/arbete 

Mobil ........ Fax................ 

 

Projektuppgifter:

Hus: Stuga: Bastu: Friggebod:

Något annat:  Vad: 

Har ni redan en modell:    ja nej

Typ:   Storlek: 

Byggnadsår:   Tomt:    ja nej

Var: 

 

Typen av timmer:

Massivtimmer3"x7" (70x170) 4"x7" ( 92x170) 5"x7" (115x170) 6"x7" (140x170)

Limtimmer: .4"x7" (88x170) 5"x7" (113x170) 6"x7" (134x170)

 

Tilläggsuppgifter: