Leinikki 114

Maakotka 147

Peurankello 151

Minea 159

Kielo 174

Kultapallo 214

Minerva 216