PEURA GARAGE

 

FRAMSIDA

TIMMERHUS

TIMMERSTUGOR

BASTUSTUGOR

GARAGE
Garage 23

Garage 13

PEURA-PROFILER

EXEMPEL

FÖRETAG

KONTAKT

BESTÄLL
   BROSCHYR

 

På denna sidan ser Du några exempel av Peura garage. 
Om Du klickar på namnet av modellen eller på bildet får Du 
se grundplanerna.
 

Kontakta oss så får Du mera information!

Garage 23

  • våningsyta 23 m²

  • läkenhetsyta 19 m²

  • totalyta 42 m²

 

 

Garage 13

  • våningsyta 13 m²

  • läkenhetsyta 12 m²

  • totalyta 37 m²

 

 

 

 

 

Tillbaka