BESTÄLL BROSCHYR

 

FRAMSIDA

TIMMERHUS

TIMMERSTUGOR

BASTUSTUGOR

GARAGE

PEURA-PROFILER

EXEMPEL

FÖRETAG

KONTAKT

BESTÄLL
   BROSCHYR

 
 

Här Du kan beställa broschyren av Peura Talot Oy. Du kan också ringa på

numret +358 (0)424 776 71 eller kontakta per fax på numret +358 (0)8 776 713.

Namn
Adress
Postnummer
E-mail
Telefon hem
Telefon arbete
Mobil
Fax

Vilken typ av byggnad menar Du att bygga?

egnahemshus fritidshus
bastu/bastustuga
garage bod
något annat
vad?

Vilken storlek önskar Du?

Hur många våningar vill Du ha?

en 

en och en halv

två 

Har Du redan en modell?

ja nej
Om ja, vilken?

Har Du redan en tomt?

ja nej

Vilken typ av tomt har Du?

sluttning plan strand

Var är tomt belägen?

Byggnadstid

 

Vilken typ av timmer föredrar Du?
massivtimmer: lamelltimmer:
  92 x 170 mm   88 x 195 mm
115 x 170 mm 113 x 195 mm
140 x 170 mm 134 x 195 mm
  94 x 170K mm 152 x 195 mm
182 x 195 mm
202 x 214 mm

Tillägsuppgifter:

 

Jag vill att Ni kontaktar mig.

Jag vill ha ett anbud och ber att kontakta mig.

Jag menar inte att bygga, jag vill bara få broschyren..

 

Tillbaka